Chăn lông cừu chữ vạn 3 lớp dày siêu ấm 3.5kg hàng loại 1

342.000

Chăn lông cừu siêu dày siêu ấm

Mặt trên là lớp nhung tich nhiệt dập vân nổi chữ vạn mang đến sự thịnh vượng cho gia đình ở giữa là nhồi bông trắng tăng độ ấm khi đắp chăn

Mặt dưới chăn là lông cừu nhân tạo

Description

Chăn lông cừu chữ vạn 3 lớp siêu dày siêu ấm

Mặt trên là lớp nhung tich nhiệt dập vân nổi chữ vạn mang đến sự thịnh vượng cho gia đình ở giữa là nhồi bông trắng tăng độ ấm khi đắp chăn

Mặt dưới chăn là lông cừu nhân tạo

Chăn nặng 3.5k

Kích cỡ 2m x 2m2

Chăn lông cừu 3 lớp chữ vạn

Chăn lông cừu 3 lớp chữ vạn

Chăn lông cừu 3 lớp chữ vạn

Chăn lông cừu 3 lớp chữ vạn

Chăn lông cừu 3 lớp chữ vạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *