[SHOPEE] giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K

Giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee

  • Mã 2710GIAMBAN25K giảm tối đa 25K cho đơn hàng hợp lệ từ 99K trên ứng dụng Shopee

  • HSD: 27/10/2021 00:00 – 27/10/2021 23:59

  • Số lượng có hạn

  • Áp dụng cho 1 số người dùng nhất định

Trả lời

Đăng ký nhận Deal

Nhận thông báo khi có mã giảm giá ngon

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Vui lòng xem lại